Image: Project Noah Bago tayo magsimula, nais naming linawin ang salitang ginagamit ng mga Pilipino para tukuyin ang pinsalang dala ng insektong putakte o wasp, katulad din ng bubuyog o bee. Kadalasan, kung ang isa ay atakihin ng putakte o bubuyog, sinasabi nilang siya ay kinagat ng putakte o bubuyog.
Magbasa