About

TUNGKOL SA AMIN

Ang website na Pamatay.com ay isang online magazine na nakafocus sa mga peste at kung paano pupuksain ang mg ito. Ito ay pinasinayaan noong taong 2016 at kasalukuyang nakabase sa General Santos City, Pilipinas.

Ang mga may-akda ng Pamatay.com ay mga dalubhasa sa iba’t ibang uri ng mga peste at sa sining at siyensya sa pagpuksa sa mga ito. Batid nila na mahirap puksain ang mga peste sa bahay tulad ng surot, daga, langaw, lamok, garapata at iba pa. Bukod sa ang mga pesteng ito ay nakaka istorbo sa ating normal na mga pamumuhay, karamihan sa mga ito ay nagdadala ng seryosong mga sakit na banta sa pangkalahatang kalusugan ng mga tao sa pamayanan.

Ang Pamatay.com ay nagbibigay ng libreng praktikal na mga tips kung paano lalabanan at pupuksain ang mga peste gamit ang pamilyar na mga kasangkapan, ang karamihan ay abot kamay lamang sa kusina! Nakafokus din ito sa mga pamamaraan ng pagkontrol ng peste sa paraang hindi naisasa-peligro ang inang kalikasan.

Tandaan lamang na sa mga pagkakataon na nagmumungkahi ang Pamatay.com ng isang partikular na kemikal na pestesidyo, kailangan mong basahing maigi ang mga instruksyon na nasa kahon o pabalat ng nasabing produkto. Hindi aakuin ng pamunuan ng Pamatay.com, ang anumang pinsala na naidulot ng pagsunod o hindi pagsunod sa anumang mga tips na nasa website sapagkat ang mga ito ay para sa impormasyon lamang at hindi pamalit sa ekspertong mga mungkahi ng inyong pest exterminators.