Bukbok sa Bigas o Rice Weevil: Mga Natural na Paraang Pamatay ng Bukbok


ad

Alam mo bang nakakain ka na ng bukbok? Oo, bukbok sa bigas o rice weevil ang dahilan kung bakit minsan ay hindi maganda ang lasa ng inyong sinaing. Ang bukbok sa bigas ay isa sa pangunahing peste ng mga nakaimbak na bigas dito sa ating bansa. Sa katunayan, ang bukbok sa bigas ay siyang pangunahing sanhi ng pagkasayang ng bigas sa pangunahing mga bodega, kahit na sa mga bodega ng National Food Authority o NFA. Saku-sako ang mga bukbok na nakukuha sa mga bodegang ito, lahat magagaling kumain ng bigas n asana ay tao na ang kumakain.

Paano naman kung ang mga bukbok ay umaatake sa bahay mo? Narito ang mabisang mga paraan na pamatay ng bukbok sa bigas o rice weevil.

Pamatay ng bukbok: Alisin ang kontamidadong mga pagkain

Ang pag-alis sa mga pagkain na kasalukuyang kinakain at pinamumugaran ng bukbok ay siyang pangunahin at pinaka-importanteng paraan para masolusyunan ang problema mo sa bukbok. Maghanap ka sa buong bahay, lalo na sa kusina ng mga produkto na pinamumugaran ng mga bukbok. Kung may makita kang bigas, oatmeal o ano pa mang produkto na hindi ka tiyak kung may bukbok ba o wala, itapon mo na yan! Mas mabuti ang sigurado. Alam mo, ang bukbok ay isa sa mga pesteng insekto na napakahirap kontrolin kapag nakapagparami na, kaya huwag kang maghihinayang sa mga pagkaing itatapon mo. Mas manghinayang ka sa perang gagastusin mo kung lumala ang problema mo sa bukbok. Kapag naipon mo na ang mga pagkaing kontaminado ng bukbok sunugin o itapon ang mga ito malayo sa mga kabahayan.

Maglinis ng bahay

Kung ang bahay mo ay kontaminado ng bukbok, baka kailangan mong maglinis ng bahay sa pinakaganap at lubusang paraan na malamang hindi mo pa nagagawa sa buong buhay mo. Magsimula ka sa kusina. Alisin mo ang lahat na laman ng inyong aparador at linisin ito. Kung posible, I-vacuum mo ang lahat ng mga imbakan ng pagkain sa bahay. Siguraduhing masisimot mo ang lahat na mga pagkain tulad ng bigas, harina o tinapay na naipon sa mga bitak ng aparador, sahig o dingding na maaaring pinagtataguan ng mga bukbok. Kumuha ka ng trapo at ibabad sa mainit na tubig at ito ang gamitin mong pang linis sa mga bahagi ng bahay mo na may mga bitak.

Puksain ang bukbok sa pamamagitan ng lamig

Para makaiwas sa isa nanamang bagong yugto ng pag-atake ng mga pesteng bukbok, iminumungkahi ng mga dalubhasa sa pest control ang paglalagay ng iyong pagkain sa freezer. Pwede mong gawin ang pag freeze sa mga pagkain na tulad ng harina, mga bicuit, cereals, bigas at iba pa. Kung may lugar pa ang refrigerator ninyo, pwede mong itago ang mga pagkain ng apat na araw. Papatayin nito ang mga itlog at mga larva ng bukbok na maaaring nasa pagkain.

Puksain ang bukbok gamit ang init

Kung hindi mo gusto ang paggamit ng freezer, pwede mong gamitin ang kapangyarihan ng init bilang pamatay bukbok. Ilagay sa microwave ang mga pagkain para mamatay ang lahat ng mga bukbok, adulto man, larva o itlog. Tandaan lamang na kung mga buto o binhi na pangtanim ang ilalagay mo sa microwave, maaaring humina ang posibilidad na ang mga ito ay tumubo.

Pag-iwas sa bukbok

Linisan mo ang iyong bahay lalo na ang iyong kusina ng regular. Kung may natapon kang anuman, linisin mo ito ng maayos at agaran. Bumili ka ng pagkain na tama lang ang dami para maubos agad at maiwasan ang hindi naman kinakailangang pag-iimbak ng pagkain.

Kung hindi maiwasan ang pag-iimbak ng pagkain, siguruhing itago ang mga ito sa lalagyan na may mahigpit na takip para makasigurado na hindi ito mapapasok ng bukbok. Huwag paghahaluin ang mga bagong pagkain sa mga luma.

Insecticide para sa bukbok

Bagaman ang bukbok ay isa sa pinakapangkaraniwang insekto, ang insecticide na pamatay sa bukbok ay sadyang limitado dahil sa insektong ito ay naninirahan sa mismong pagkain ng tao. Ayaw mo naman sigurong mahaluan ng matapang na lason ang iyong pagkain dahil lamang sa ayaw mo ng bukbok hindi ba? Kung may problema ka sa bukbok, subukan mo ang mga pamamaraang tinalakay natin sa unahan ng artikulong ito. Kung ang problema mo ay ang bukbok sa inyong bodega o imbakan ng mga inaning produkto, kailangan mong sumangguni sa lisensyadong pest control experts para matulungan ka nilang piliin ang mabisa at tiyak na paraang pamatay sa bukbok!


ad