Mabisang Gamot sa Kagat ng Surot


ad

Ang surot ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagkain ng dugo ng tao o ng hayop bilang ang kanilang pinagkukunan ng nutrisyon. Para maging isang ganap na adulto, ang surot ay kailangang kumain ng dugo sa bawat yugto ng kanilang buhay. Ang adultong mga babae ay kailangang sumipsip ng dugo para makapagpalabas ng maraming itlog. Bagaman ang surot ay sumisipsip ng dugo ng mga tao, hindi naman sila nakapahahatid ng sakit sa mga tao.

Ang kagat ng surot

Kung ikaw ay kinagat ng surot, malalaman mo ito na ito ay dahil sa surot kung may dugo ang iyong kumot, may kagat ka sa katawan at may mga dumi at pinagbalatan ng surot. Ang kagat ng surot ay matatagpuan sa mga bahagi ng katawan na maaaring nakahantad sa panahon ng iyong pagtulog – mga kamay, leeg, mukha, balikat, at mga hita. Kung minsan, ang kagat ng surot sa katawan ay grupo ng mga kagat sa isang maliit na bahagi na nakahanay ng pa-zigzag. Ang mga kagat ay maliliit, patag na maaaring mamaga, mangati, mamula at mamaltos. Ang reaksyon ng kagat ng surot ay kung minsan ay hindi agad napapansin sa mismong sandal na ikaw ay kagatin at maaaring magdaan pa ang ilang mga araw bago maging sanhi ng anumang sintomas.

Ang laki ng kagat ng surot ay hindi pare-pareho dahil sa iba’t ibang mga salik. Ang mga surot ay nag tuturok ng anti-coagulant o isang kemikal na tumutunaw pa ng lubos sa dugo na kasama sa laway ng mga insektong ito para mas mabilis at tuloy tuloy ang kanilang pagsipsip ng dugo. Ang kemikal na ito ang siyang pinanggagalingan ng mga sintomas ng kagat ng surot at isa rin ito sa mga basehan kung gaano kalaki ang kagat. Dahil sa ang mga tao ay may iba ibang antas ng pagkasinsitibo sa kagat ng surot, kaya ang hugis ng kagat ay iba-iba naman.

Sa totoo lang, hindi naman nangangagat ang surot tulad ng iniisip ng karamihan. Ang surot ay nang aatake gamit ang kanilang mala-karayom na bibig para sumipsip ng dugo. Ang kagat ng surot ay hindi masakit sa umpisa at pwedeng hindi mo mapansin ang mga sintomas nito sa loob ng ilang oras o araw. Dahil dito, ang insektong ito ay may kakayahang sumipsip ng dugo sa biktima nito sa loob ng sampung minute. Sisipsip sila ng dugo sa mga bahagi ng katawan na walang takip tulad ng leeg, mga kamay at balikat.

Sintomas ng kagat ng surot

Ang ibang mga biktima ng surot ay nagkakaroon ng pangangati at pamamantal isang araw matapos makagat o maturok ng surot. Gayuman, ang mga kagat ay maaaring hindi mo mapansin sa loob ng ilang araw. May mga tao ngang hindi talaga nakapapansin na sila pala ay kinagat na. May mga kagat kasi ng surot na halos walang marka o sintomas kaya madali lamang na mabale-wala.

Hindi katulad ng iba pang uri ng insekto, ang kagat ng surot ay karaniwan nang kumpol kumpol dahil sa ugali nang mga insektong ito na mag-fiesta sa iisang bahagi lamang ng katawan ng kanilang biktima. Ang kagat nila ay nagiging sanhi ng pangangati.

Matapos makagat ng insektong ito, ang unang sintomas na mapapansin mo ay mainit na pakiramdam sa apektadong bahagi. Ang bahging iyan ay magkakaroon ng mapupulang mga pantal at sa malalang mga sitwasyon, ang kagat ay maaaring lumala at maging mga paltos.

Kung ikaw ay may mga pantal dahil sa kagat ng surot, iwasan mo ang pagkamot nito. Kung ang pamamantal ay magkaroon ng impeksyon, kailangan mo itong isangguni sa doktor.

Gamot sa kagat ng surot

Nag hahanap k aba ng epektibong gamot sa kagat ng surot? Narito ang iba’t ibang mga pamamaraan para lunasan ang kagat ng surot sa pamamagitan ng mga sangkap na nasa loob lamang kusina.

Yelo. Ang malamig na temperature ay makakatulong na mamanhid ang mga dulo ng nerves, na nakakapagpapakalma ng makating pakiramdam na na dala ng surot. Pakakalmahin din nito ang pamamaga.

 • Magbalot ng ilang tipak ng yelo sa towel.
 • Ipatong ito sa apektadong bahagi
 • Alisin ito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto
 • Ulitin ito hanggat kailangan

Baking soda. Ang baking soda ay nakakatulong na ma-neutralize ang ma-asidong kemikal na maaaring maging sanhi ng pangangati dahil sa kagat ng insekto. Dahil sa ang baking soda ay may sangkap na laban sa pamamaga, ito ay nakakatulong na pakalmahin ang pamamaga at pamumula.

 • Maghalo ng isang kutsarita ng baking soda sa tatlong kutsarita ng tubig
 • Ipahid ito sa namamagang bahagi dahil sa kagat ng insekto
 • Hayaan ito sa loob ng sampong minuto bago banlawan
 • Kung ang hindi magandang pakiramdam ay patuloy parin, magpahid parin nito pagkaraan ng 30 hanggang 45 minuto.

Katas ng kalamansi. Ang kalamansi ay isang likas na astringent, kaya may kakayahan itong patuyuin ang mga pantal na dala ng kagat ng surot. May sangkap din itong lumalaban sa pamamaga at pumapatay ng mga mikrobyo. Tulong din ito para makaiwas sa impeksyon.

 • Magsawsaw ng bulak sa katas ng kalamansi
 • Ipahid ito sa kagat ng surot
 • Patuyuin ito at banlawan
 • Gawin ito ng ilang beses kada araw

Tandaan lamang, ang katas ng kalamansi ay nakapagpapaselan ng balat lalo na sa sikat ng araw. Huwag kang lalabas ng bahay sa loob ng ilang oras pagkatapos gumamit ng katas ng kalamansi.

Aloe vera. Ang aloe vera ay isa sa pinakamabisang halamang gamot sa kagat ng surot dahil sa taglay nitong aktibong mga sangkap nito tulad ng amino acids na nakakatulong na maibsan ang matinding pangangati na dulot ng kagat ng surot at ng iba pang mga insekto. Nakakatulong din itong mapabilis ang pag hilom ng mga sugat na dahil sa kakayahan nitong magmoisturize.

 • Hugasan ang dahon ng aloe vera at balatan ito
 • Kunin ang gulaman sa dahon at ipahid sa apektadong bahagi
 • Itago ang natitirang gulaman sa refrigerator. Ipahid ito ng ilang beses bawat araw sa loob ng isang linggo

Sukang apple cider. Ang sukang apple cider ay epektibong lunas sa kagat ng insekto sapagkat naiibsan nito ang pangangati at hapdi. Dahil ito sa acetic acid na nasa suka na may anti-inflammatory properties. Kung wala kang apple cider vinegar, pwede kang gumamit ng putting suka.


ad