Ano ang Mabisang Pamatay ng Langaw?


ad

Ang artikulong ito ay tatalakay sa pinaka mabisang pamatay ng langaw at kung paano ito maiiwasan sa loob ng inyong tahanan.

Ang paghataw sa langaw ay siya na siguro ang pinaka kilalang mabisang pamatay ng langaw. Ito ay epektibo kung iisa o dadalawang langaw lamang ang aksidenteng nakapasok sa bahay ninyo, Nakakalungkot, hindi ito ang kadalasang sitwasyon. Ang pagkakaroon ng problema sa langaw o biglaang pagdami nito sa loob ng iyong bahay ay talaga namang mahirap bigyan ng solusyon. Ang totoo, ang pinaka mabisang pamatay ng langaw ay hindi madadala sa pamamagitan ng isang pamamaraan lamang. Ito ay nangangailangan ng kumbinasyon ng mga pamamaraan tulad ng inspeksyon, sanitasyon, eksklusyon, mekanikal o kemikal na pagkontrol.

Pamatay ng langaw part 1: Inspeksyon

Bago ka gumawa ng anuman sa mga langaw na nasa bahay mo, kailangan mo munang malaman kung nasaan sila at bakit sila nasa bahay mo. Kaya kailangan mong hanapin ang lugar at mga bagay sa bahay ninyo na nakakaakit sa langaw. Kailangan mo ring malaman kung anong uri nang langaw ang iyong pinoproblema.

Ang artikulong ito ay tungkol sa mabisang pamatay ng langaw sa bahay o house fly. Kung sa pag iinspeksyon mo ay nakita mong ibang uri ng langaw ang nakapasok sa bahay mo, tulad ng malalaking langaw o maliliit na langaw tulad ng fruit fly, ibang pamamaraaan ang dapat mong sundin.

Sanitasyon o paglilinis ng bahay: Pinaka mabisang pantaboy sa langaw

Ang mga langaw sa bahay ay talagang naaakit sa maruming kapaligiran. Kaya naman, ang paglilinis at pagsasaayos ng mga bagay-bagay sa loob ng inyong tahanan ay siyang unang hakbang na pamatay ng langaw. Malaki ang maitutulong nito na mawalan ng pagkain at mapangingitlugan ang mga pesteng langaw.

Tiyaking nagagawa ang mga sumusunod:

 • Siguraduhing may takip ang mga basurahan at na nailalabas ito ng bahay ng regular
 • Linisin agad ang mga natapong pagkain
 • Takpan ang lahat ng pagkaing wala sa refrigerator
 • Panatilihing malinis ang kulungan ng mga alagang hayop
 • Ayusin ang nasirang tubo para makaiwas sa hindi kinakailangang pagkabasa sa bahay

Eksklusyon: Paglalagay ng mga harang laban sa langaw

Ang eksklusyon ay nangangahulugang paglalagay ng harang sa posibleng mga daanan ng langaw papasok sa iyong bahay. Sa ganitong paraan, sila ay excluded o naihiwalay na sa inyong tahanan.

Narito ang mga pamamaraang eksklusyon bilang pamatay ng langaw

 • Paglalagay ng mga screen sa pinto at bintana. Siguraduhing nasa maayos itong kalagayan na hindi napapasok ng mga insekto
 • Panatilihing naka sara ang mga pinto at bintana kung hindi naman ginagamit. Ang paggamit ng mga spring na awtomatikong nagsasara ng mga pinto at binatana ay nakatutulong na mapanatiling sarado ang mga posibleng daanan ng langaw.
 • Tapalan ang lahat na mga butas na maaaring daanan ng mga insekto

Mekanikal na pamatay ng langaw

Kasama sa mekanikal na kontrol ang lahat na mga pamatay ng langaw na hindi gumagamit ng kemikal ngunit epektibo ring pamatay sa mga insekto.

Narito ang ilan sa mekanikal na pamatay ng langaw:

Ang fly swatter o pang hataw sa langaw ay nakakapatay ng mangilan-ngilang langaw, pero huwag mo itong gagamitin malapit sa pagkain para hindi mapunta ang katawan ng langaw sa kinakain mo.

Pwede kang gumamit ng sticky fly traps na mabibili sa tindahan. Kadalasan, ang mga trap para sa langaw ay nagtataglay ng attractants na nakaka akit sa mga langaw na dumapo dito. Puti ang paboritong kulay ng langaw, kaya huwag kang magtataka kung kulay puti ang nabili mong fly traps.

Magagamit din bilang fly traps ang molasses, asukal, prutas o karne. Sa mga mauunlad na bansa, gumagamit sila ng pheromone fly traps na epektibo dahil sa sex attractants ito sa mga langaw.

Naaakit din ang mga langaw sa ultraviolet lights, kaya may mga produktong pamatay ng langaw na gumagamit ng teknolohiyang ito. Maaari itong maging epektibo kung susundin moa ng mga tips na ito:

 • Dapat na gamitin mo ito sa lugar na hindi nakikita sa labas ng bahay, para hindi na ito makatawag pansin sa mga langaw o iba pang insekto na nasa labas ng bahay mo.
 • Dapat na ito ay nakalagay ng hindi tataas sa limang talampakan mula sa sahig]
 • Dapat na ito ay malayo sa iba pang ilaw na maaaring maging kakompetensya ng ilaw. Malayo din dapat ito sa anumang pagkain.

Kemikal na pamatay ng langaw

Bagaman kadalasang kemikal na pagkontrol ang unang pumapasok sa isip ng karamihan sa mga tao kapag nagkakaroon sila ng problema sa mga pesteng insekto tulad ng langaw, ang paggamit ng kemikal na insecticide ay isa lamang sa mga pamamaraan na kailangang gamitin na magkakasama para maging mabisang pamatay ng langaw.

Inererekomenda ng mga dalubhasa sa larangan ng pest control gamitin mo muna ang lahat na mga pamamaraan na pamatay ng langaw na hindi gumagamit ng kemikal na insecticide. Kung ang iyong pagsusumikap na masolusyunan ang iyong problema sa langaw ay mabigo, iyan lamang ang pagkakataon na gagamit ka ng insecticide para sa langaw. Bakit? Ang sobrang paggamit ng kemikal na insecticide ay maaaring magdulot ng insecticide resistance o ang kundisyon na hindi na tinatalaban ng anumang lason ang mga insekto dahil immune na sila dito. Kaya gumamit ka nito kung talagang kailangan lamang.

Bumili ng fly strips pesticide-releasing (magtanong kung ano ang pinak magandang brand) at ilagay ito sa kwarto. Siguraduhing walang tao sa paglalagyan mo nito para makaiwas sa pagkalason.

Pwede ka ring gumamit ng aerosol spray na non residual na sadyang ginawa para sa adultong mga langaw. Tandaan, dahil sa hindi naman nito maaalis ang pinanggagalingan ng langaw o ang dahilan ng pagkakaroon ng langaw sa bahay ninyo, ang paggamit ng sprays para sa langaw ay may epektong panandalian lamang.

Gumamit ng pamatay ng langaw na residual, ibig sabihin, kemikal na mas matapang at nanunuot at tumatagal ang epekto na sadayang ginawa para sa pesteng mga langaw. Ilagay ito sa posibleng mga daanan ng mga insekto tulad ng mga hamba ng pinto at bintana, mga screen o kahit saan mang iniisip mong ginagamit ng mga langaw bilang pasukan.

Tandaan lamang: Palaging basahin at intindihin ang label ng insecticide bago ito gagamitin. Maqingat na sundin ang mga tagubilin ng paggamit nito.


ad