Best Anti-Surot Treatment: Paano Pupuksain ang Surot?


ad

Ang surot ay isang parasitikong insekto na nabubuhay sa pamamagitan lamang ng pag sipsip ng dugo ng tao at ng hayop habang sila ay natutulog. Ang kulay ng surot ay reddish brown wala itong pakpak kaya hindi nito kayang lumipad at tumalon, at kaya nitong mabuhay sa loob ng maraming buwan kahit na walang nasisipsip na dugo.

Ang mga adultong na surot ay karaniwang kumakain sa dugo ng tao na kanilang ginagamit para gumawa ng mga itlog. Kailangan ng mga nymph ang dugo para lumaki bilang isang nasa gulang na mga surot. Ang mga surot ay karaniwang kumakain sa loob ng tatlo hanggang 15 minuto, depende sa yugto. Pagkatapos kumain, ang mga surot ay bumabalik sa kanilang mga taguan na kadalasang malapitsa tinutulugan ng mga tao. Para maging isang ganap na adulto, ang surot ay kailangang kumain ng dugo sa bawat yugto ng kanilang buhay. Ang adultong mga babae ay kailangang sumipsip ng dugo para makapagpalabas ng maraming itlog. Bagaman ang surot ay sumisipsip ng dugo ng mga tao, hindi naman sila nakapahahatid ng sakit sa mga tao.

Mayroong tatlong mga yugto sa buhay ng isang surot: mga itlog, mga nymph o mga bata pa at mga nasa gulang na. Ang mga itlog ay mayroong patong na tumutulong sa kanilang dumikitsa mga bagay at ang mga ito ay kadalasang napipisa sa loob ng anim hanggang 17 araw. Ang mga napisang nymph ay kaagad na nagsisimulang kumain. Ang mga nasa gulang na surot ay maaaring mabuhay ng mahigitsa 12 buwan, depende sa lokasyon o mga kondisyon ng kapaligiran, dahil sila ay maaaring maging hindi aktibo kapag walang host na makakainan.

Pag usapan natin ngayon ang mga pamamaraan kung paano pupuksain ang surot. Ano ba ang pinakamabisang anti surot o surot treatment na available sa ating mga Pinoy?

Saan matatagpuan ang mga surot?

Bago natin pag-usapan kung paano pupuksain ang surot, dapat na alam natin kung saan sila hahanapin. Ang mga surot ay matatagpuan malapit sa mga lugar na tinutulugan ng mga tao. Kabilang sa mga ito ang mga apartment, shelters, rooming houses, hotel, cruise ships, trains at mga dorms. Sa umaga ay nag tatago ang mga surot sa mga mattress, box springs, bed frames, headboards, dresser tables o sa likod ng mga wall paper at sa lahat ng mga kalat na nasa loob ng kuarto o sa mga lugar na hindi masyadong nagagamit at nalilinisan. Madalas ding matagpuan ang mga surot sa mga sulok at maliliit na mga pagutan o singit singit ng bahay. Ang pagkakaroon ng mga surot ay hindi nangangahulugang hindi malinis ang iyong tahanan at maayos na napapanatili. Ang mga surot ay maaaring maglakbay sa mga bagay tulad ng bagahe at muwebles o mga kalakalsa sambahayan na inililipat mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar. Ang mga pinaka-karaniwan ay ang mga kutson, mga kuwerdas ng upuan o kama, mga kalakalsa sambahayan, mga elektroniko, mga libro o mga larawan. Marami sa tahanang pinoy ay gawa sa kahoy, ito ay isa sa mga paboritong pamugaran ng mga surot lalo na kung medyo malamig ang lugar, kasama din dito ang mga cabinet, kama at lamesa. Maari din silang mag pugad sa mga tela, kurtina, kumot at sa mga damit na nasa loob ng cabinet.

Paano naapektuhan ng mga surot ang ating kalusugan?

Paano pupuksain ang surot? Tingnan muna natin ang mga pinsalang hatid nito. Wala namang ebidensya na ang mga surot ay nagkakalat ng mga sakit sa mga tao. Mayroong malawak na hanay ng mga reaksiyon sa mga kagat ng surot, mula sa walang reaksiyon hanggang sa mga makating pulang maga.

Kung ang isang surot ay naistorbo habang kumakain, ang mga ito ay maaaring mangagat nang mahigit sa isang beses sa parehong lugar na nagdudulot ng mga marka ng kagat na malapit sa isa’t-isa. Ang mga kagat ay hindi masakit nguni’t maaaring maging makati pagkatapos ng isa o dalawang araw. Ang pagkamotsa mga kagat ay maaaring magdulot ng impeksiyon.

Ang karamihan sa mga tao ay nagiging balisa at namimihagti kapag nalantad sa mga surot. Ang surot ay nang aatake gamit ang kanilang mala-karayom na bibig para sumipsip ng dugo. Ang kagat ng surot ay hindi masakit sa umpisa at pwedeng hindi mo mapansin ang mga sintomas nito sa loob ng ilang oras o araw. Dahil dito, ang insektong ito ay may kakayahang sumipsip ng dugo sa biktima nito sa loob ng sampung minuto. Sisipsip sila ng dugo sa mga bahagi ng katawan na walang takip tulad ng leeg, mga kamay at balikat. Ang kagat ng surot ay matatagpuan sa mga bahagi ng katawan na maaaring nakahantad sa panahon ng iyong pagtulog – mga kamay, leeg, mukha, balikat, at mga hita.

Kung minsan, ang kagat ng surot sa katawan ay grupo ng mga kagat sa isang maliit na bahagi na nakahanay ng pa-zigzag. Ang mga kagat ay maliliit, patag na maaaring mamaga, mangati, mamula at mamaltos. Ang reaksyon ng kagat ng surot ay kung minsan ay hindi agad napapansin sa mismong sandal na ikaw ay kagatin at maaaring magdaan pa ang ilang mga araw bago maging sanhi ng anumang sintomas.

Mga Sintomas ng kagat ng Surot

Bago natin pag usapan ang mga pamamaraan kung paano pupuksain ang surot, alamin muna natin ang mga palatandaan ng kagat ng surot. Kung ikaw ay may mga pantal dahil sa kagat ng surot, iwasan mo ang pagkamot nito. Kung ang pamamantal ay magkaroon ng impeksyon, kailangan mo itong isangguni sa doktor.

Matapos makagat ng insektong ito, ang unang sintomas na mapapansin mo ay mainit na pakiramdam sa apektadong bahagi. Ang bahging iyan ay magkakaroon ng mapupulang mga pantal at sa malalang mga sitwasyon, ang kagat ay maaaring lumala at maging mga paltos.

Hindi katulad ng iba pang uri ng insekto, ang kagat ng surot ay karaniwan nang kumpol kumpol dahil sa ugali nang mga insektong ito na mag-fiesta sa iisang bahagi lamang ng katawan ng kanilang biktima. Ang kagat nila ay nagiging sanhi ng pangangati. Ang ibang mga biktima ng surot ay nagkakaroon ng pangangati at pamamantal isang araw matapos makagat o maturok ng surot. Gayuman, ang mga kagat ay maaaring hindi mo mapansin sa loob ng ilang araw. May mga tao ngang hindi talaga nakapapansin na sila pala ay kinagat na. May mga kagat kasi ng surot na halos walang marka o sintomas kaya madali lamang na mabale-wala.

Mga Dapat gawin Upang Mapuksa ang mga Surot

Pag usapan na natin ngayon ang pinaka mahalagang tanong: paano ba puksain ang surot? Ang mga pamamaraang ating pag uusapan ay aplikado rin sa mga surot sa kahoy. Narito na ang mabisang mga paraan na anti surot.

Maraming paraan upang mapuksa ang mga surot. Ang una ay ang magbawas ng kalat. Alisin ang mga gamit na hindi na nagagamit sa loob ng isang taon. linisan ang lahat ng mga personal na gamit gaya ng mga laruan, kumot, kulambo at iba pang mga bagay. Maging maingat o pala isip sa mga bagay na sinasakop ng mga surot upang hindi na ito mailipat sa iba pang bagay. Mas mabuting ilagay ang mga bagay na ito sa plastik na may Nuvan Strips.

Labhan ang mga gamit na pinamumugaran ng mga surot. Ang mga damit, linen at ang iba pang piraso ng tela ay hindi pwedeng gamitan ng insecticide. Kailangan itong labahan gamit ang mainit na tubig. Maaring ibabad ang mga damit o mga bed linen sa mainit na tubig ng matagal na oras upang masugpo ang mga surot. Kadalasan na ang mga pinamumugaran ng mga surot ay ang mga lugar na hindi natin masyadong nalilinisan tulad ng ilalim ng mga kama, mga lagayan ng damit at mga furniture. Ang pag sasa alang alang ng mga lugar na ito sa masusing paglilinis ay mahalaga.

Kuskusin ang mga gamit na pinamumugaran ng mga surot ng stiff brush upang mapatay ang mga itlog ng mga surot. I vacuum ang mga kuarto ng regular kasama na ang mga bed stands, rails, headboards, baseboards sa pader at ang lahat ng mga gamit na mayroong surot.

Ang pagsangguni at pagkuha sa serbisyo ng isang may karanasang pest control specialist ang siyang pinaka mkahusay at subok na paraan para lubusang maalis ang inyong problema sa surot. Ang surot ay napakaliit at madaling magparami, mahihirapan kang puksain ito kung sila ay umabot na sa isang partikular na dami. Ang mga pest exterminator ay gagamit ng pamatay na mga kemikal na sila lamang ang pinahihintulutang gumamit. Alam nila kung paano ito gagamitin na hindi gaanong makapamiminsala sa kalusugan ng tao. Mas malaki ang posibilidad na masolusyunan ang iyong problema sa surot kung kukuha ka ng tulong galing sa mga dalubhasa. May mga dapat ding tandaan, sa pagkuha ng pest exterminator! Una, magtanong ka muna kung magkano ba ang bayad sa serbisyo nila. Baka mabigla ka kung iabot ng exterminator ang bill mo na malamang abutin ng ilang libong piso! Kaya bago ka tumawag sa exterminator, magtanung-tanong ka muna o magresearch ng hindi ka mapasubo.

Isa pa, tiyak na gagamit sila ng matatapang na lason para sa surot, na kadalasan ay nakakapaminsala sa kalusugan kapwa ng mga tao at ng mga alagang hayop. Bagaman eksperto sila sa paggamit ng mga kemikal at ng mga kasangkapang pamatay ng surot, may posibilidad parin na magkaroon ng masamang epekto sa kalusugan ng pamilya mo ang mga kemikal o lason na gagamitin nila. Mas mabuti kung magreresearch ka muna tungkol sa mga pinsalang pwedeng idulot ng paggamit ng kemikal bilang pamatay ng mga insekto bago ka humingi ng tulong sa kanila. Maari din kayong gumamit ng alcamphor at mag lagay sa mga singit singit.

Obserbahang maigi ang mga nilagyan ng alcamphor at kung mag labasan ang mga surot agad itong walisin at itapon sa basurahan sa labas na malayo sa inyong bahay. Walisin ng maigi ang iyong bahay. Pagkatapos linisin ang mga pinamumugaran ng mga surot lagyan ulit ng alcamphor.


ad