Pamatay ng Garapata: Paano Matanggal Ang Garapata sa Bahay?


ad

Ang artikulong ito ay tatalakay sa mga impormasyong dapat mong malaman tungkol sa garata at sa mga pamamaraang kailangan mong gawin bilang pamatay ng garapata.

Ano ang garapata?

Ang garapata o tick ay isang maliit, kulay kapeng parasito na nabubuhay sa mga kahoy na nasa parang. Ang parasitong ito ay nangangailangan ng dugo ng mga tao o mga hayop para mabuhay. Iyan ang dahilan kung bakit palagi kang nakakakita ng garapata sa bahay mo, hinahanap ka nila! Ang garapata ay nagdadala ng seryosong mga sakit, at naipapasa nila ito sa mga tao o hayop habang sila ay sumisipsip ng dugo.

Ang mga sintomas ng naturang mga sakit na dala ng mga garapata ay ang lagnat o panginginig, pananakit ng katawan, sakit ng ulo, pamamantal, pagkahilo at pagsusuka.

Ano ang dahilan ng pagdami ng garapata sa bahay?

Ang biglaang pagdami ng garapata sa bahay ay maaaring mangyari kapag ang isang garapata ay aksidenteng madala mo, ng iyong alagang hayop sa bahay mo.

Posible na nakuha ang garapata habang ikaw ay naglalakad sa kakahuyan habang maalinsangan ang panahon. Dirikit ang garapata saan man sa katawan mo, na ibinabaon ang kanyang ulo sa balat mo.

Pwede rin silang dumikit sa mga alagang hayop, lalong lalo na sa mga aso. Dahil sa ang garapata ay sadyang maliliit, medyo mahirap na makita sila sa katawan mo o sa balahibo ng mga alaga mo.

Kapag nadala mo ang garapata sa bahay, magkakaroon ng biglaang pagdami ng garata kapag ito ay magsimula nang manganak. Ang garapata ay pwedeng mangitlog saan man sa loob ng inyong bahay, lalong lalo na sa mga pader, mga mwebles, basahan, kurtina at higaan!

Mga palatandaan ng garapata sa bahay

Kapag ang mga garapata ay makapasok na sa bahay mo, malamang na mapansin mo na maraming garapata ang nakadikit saiyo o sa mga alaga mo. Dahil sa kailangan ng garapata ang dugo galing sa tao o sa hayop para mabuhay, didikit sila saiyo, sa mga kapamilya mo, o sa mga alaga mo.

Mabilis gumalaw ang mga garapata sa katawan mo kapag sila ay makadikit na saiyo. Gustong gusto nila ang bahagi ng katawan na mainit at mamasa-masa. Madalas silang magsama-sama sa kili-kili, singit o sa anit ng ulo. Kapag mahanap nan g garapata ang lugar na gusto nila, kakagat sila dito, na ibinabaon ang kanilang ulo sa balat mo. Hindi tulad ng ibang mga kagat ng insekto, ang kagat ng garapata ay hindi masakit.

Kaya, kailangang palagi mong tingnan ang iyong katawan at katawan ng mga anak at alaga mo, matapos na maglakad sa kakahuyan o sa lugar na kilala bilang pugad ng mga garapata. Huwag baliwalain ang mga pantal na kulay kape o itim. Huwag basta na lamang magpokus sa mga bahaging alam mo na pamumugaran ng mga garapata. Kailangangang maging mapanuri ka laban sa mga pesteng ito!

Malamang na may garapata sa bahay ninyo kung ang isa sa mga kapamilya mo ay magkaraon ng sakit na malamang na dala ng garapata. Ang epekto ng ganitong mga karamdamdaman ay maaaring maging malala. Marami sa mga sakit na dala ng garapata ay may magkakaparehong mga sintomas tulad ng mga sumusunod:

  • Lagnat
  • Panginginig
  • Pananakit ng katawan na katulad ng sa trangkaso
  • Sakit ng ulo
  • Pagkahapo
  • Pamamantal

Kailangan mong sumangguni agad sa doktor kapag meron ka ng mga sintomas na nabanggit at nakatira ka sa bahay na pinamumugaran mga garapata. Malalaman ng doktor kung ang iyong sakit ay dala ng garapata. Ang maaagang pagkakatukoy ng mga sakit na ito ay makakatulong saiyo na makaiwas sa mga pang matagalang kumplikasyon na dala ng ganitong seryosong mga sakit.

Paano matanggal ang garapata sa bahay?

Malamang na naghahanap ka ng mabisang pamatay ng garapata. Paano matanggal ang garapata sa bahay, baka iyan din ang tanong mo. Narito ang sumusunod na mga pamamaraan na pwede mong subukan na hindi gumagastos ng napaka laki.

Ang mga garapata ay hindi gaanong nakadikit sa balat kaya pwede itong mahigop ng vacuum cleaner. Ang vacuum bag ay dapat na maayos ang pagkakasara at dapat na itapon agad sa lugar kung saan malayo sa bahay. Tingnan din ang iyong damit at katawan matapos gumamit ng vacuum cleaner para makasiguro ka na wala kang dalang garapata.

Ang paggamit ng mga kemikal ay isa ring mabisang pamatay ng garapata sa loob ng bahay. Kaya pwede kang bumili ng pestisidyong bagay sa garapata ay gamitin ito sa bahay ninyo.

Pag-iwas sa garapata sa bahay

Bagaman posibleng makontrol ang pag-atake ng garapata sa bahay, mas mabuti kung maiiwasan mong makapagsimula silang makapinsala sa tahanan mo.

Kung pumunta ka sa lugar na alam mong maraming garapata, mas mabuting tingnan mo muna ang katawan mo at ng mga anak mo bago kayo pumasok sa bahay ninyo. Magsuot ng longsleeve kung daraan sa mga lugar na makahoy.

Tanggalin ang garapata na kumagat sa balat o ng kapamilya mo. Gumamit ng tiyane sa paggawa nito. Bago tanggalin ang garapata, huwag gumamit ng alcohol para patayin ang peste, mas mabuting tanggalin sila ng buhay. Ang pagpatay sa garapata habang hindi pa ito napapatay ay magiging dahilan na maiwan ang bibig nito sa balat mo, na pwedeng pagmulan ng impeksyon. Pagkatapos na matanggal ito, pwede mo nang lunurin ang mga ito sa alcohol o I flush sa inidoro. Huwag mo itong dudurugin o titirisin.

Para makaiwas ka sa pagpasok ng garapata sa loob ng bahay mo, kailangan mong gawing hindi kaaya-aya ang kapaligiranm ninyo sa mga garapata. Ayaw ng mga garapata ang maaraw at tuyong kapaligiran at hindi sila nabubuhay sa maliliit na mga halaman. Panatilihing maiiksi ang mga damo at halaman malapit sa bahay ninyo. Iyan ang pinaka mabisang pamatay ng garapata.

Kung ang bahay ninyo ay napapaligiran ng makapal na mga halaman na kung saan nagtatago ang mga garapata, pwede mo itong sumpitin ng pesticides na pamatay garapata. Karamihan sa mga pesticides na ito ay umiipekto sa loob ng dalawang beses na paggamit. Linisan mo rin ang mga lugar sa palibot ng bahay ninyo na pwedeng makaakit sa mga daga na manirahan. Ang mga daga ay nagdadala rin ng garapata.

Makakatulong din ang regular na pag-inspeksyon sa mga alagang aso. Paliguan sila lingo-linggo para mapatay ang mga parasite kasama na ang mga garapata na pwedeng naninirahan sa mg alaga mo.


ad