Pamatay sa Anay: Tips Para Labanan ang Pesteng Anay


ad

Sa artikulong ito, pag-uusapan natin ang impormasyong dapat mong malaman tungkol sa anay at kung ano ang mabisang pamatay sa anay.

Ang anay ay isang uri ng insekto na naninirahan bilang kolonya at kumakain ng kahoy bilang kanilang pangunahing pinagkukunan ng nutrisyon. Dahil sa kanilang ugali sa pagkain, karamihan sa mga bahay ditto sa Pilipinas ay nanganganib na magkaproblema sa anay. Ang mga anay ay pwedeng manirahan sa mga halaman o sa mga kahoy ng wala man lamang palatandaan na sila ay nariyan. Ang mga insektong ito ay sadyang dinisenyo para kumain ng kahoy, pero kumakain din sila ng mga papel kung ito ay nakasilid sa cabinet.

Kahit saan pa man nakatayo ang iyong bahay, tiyak na mabibisita ito ng anay. Ang mga anay na kumakain sa mga kahoy sa bahay ay siyang pinaka kilalang uri ng anay. May mga uri din na nakatira sa ilalim ng lupa at gumagawa ng mga tunnel na kayang sumira ng bahay mula sa ilalim.

Ang anay ay hindi apektado ng pagpapalit-palit ng panahon. Kaya mahalaga ang pagkakaroon ng isang kongkretong plano kung paano sila pakikitunguhan. Hindi nila kailangan ang mahabang panahon para makagawa ng pinsala sa iyong bahay. Eksperto sila sa pagsira ng mga gusali!

Mga uri ng anay

Ang anay ay isang uri ng insekto sa pamilyang Isoptera. Ang mga anay ay may iba’t ibang uri depende sa lugar kung saan sila tumitira.

  • Anay na subterranean – Ang mga anay na subterranean ay karaniwan nang gumagawa ng mga tunnel o hukay sa ilalim ng lupa. Sila ang dahilan ng pagkakaroon ng mga “nuno sa punso” sa lupa. Gumagawa sila ng mga hukay na komukonekta sa kanilang lungga papunta sa napagkukunan nila ng pagkain tulad ng mga kahoy na poste sa bahay. Ang uring ito ng anay ay isa sa mga mapanirang grupo ng insekto sa buong mundo.
  • Anay na drywood – Ang anay na ito ay tumitira at kumakain sa mga patay na punong kahoy, mga torso at sahig na yari sa kahoy. Ang ilang species ng anay na drywood ay mapaminsala sa mga kabahayan.
  • Anay na dampwood – Ang grupo ng anay na ito ay bibihirang matagpuan sa mga kabahayan dahil ito ay kumakain at nakatira sa mga mamasa-masang kahoy

Ano ang mabisang pamatay sa anay?

Kapag nakumpirma mo na anay nga ang kumakain sa mga kahoy sa bahay mo, kailangan mong mag isip ng paraan kung paano sila pupuksain.

Pero bago ka gumawa ng hakbang para patayin ang mga pesteng anay, dapat maalis mo muna ang mga pinagkukunan nila ng pagkain. Kung nagtatambak kayo ng kahoy na panggatong sa bahay, mas makabubuting alisin muna ang mga ito at ilagay sa lugar na malayo sa bahay. Ang anumang tabla, kapirasong kahoy o kahit na mga papel ay kailangang mailayo mo sa mga pundasyon ng iyong bahay.

Ang mga anay ay naghahanap din ng butas na madadaanan para makapasok sila sa bahay mo. Para hindi sila makapasok, kailangan mong maglagay ng screen o anumang harang sa mga pinto at bintana at sa mga butas para hindi makapasok ang mga pesteng anay at makapaminsala. Ugaliin ang madalas nap ag inspeksyon sa kahoy na bahagi ng iyong bahay at agarang pagkilos upang patayin ang mga peste kung sakaling mapansin mo na meron na nito sainyo.

Anu-ano ang mga mabisang pamatay sa anay na pwede mong pagpilian? Pwede kang gumamit ng mga pamamaraang tulad ng paglalagay ng harang o barrier para hindi makapasok ang peste sa loob ng iyong bahay. Halimbawa, alam mob a na ang anay ay nahihirapang kumilos sa buhangin? Kaya, ang paglalagay ng buhangin sa palibot ng mga pundasyon ng bahay mo ay makakatulong para maiwasan ang kanilang pag-atake o kahit mapabagal man lamang ang kanilang mga aktibidad. Maaari ka ring maglagay ng mga screen na gawa sa metal sa anumang mga butas o siwang na sa tingin mo ay pwedeng gawing daanan ng mga peste.

Pesticides para sa anay

May mga kemikal o pestisidyo na aprobadong gamitin para sa anay, na kilala sa tawag na termiticide. Makabibili ka nito online, sa hardware store na malapit sainyo, sa isang espesyalista sa peste o sa propesyunal na termite exterminator. Ang pinaka-popular na pesticide formulation na pamatay sa anay ay ang tinatawag na bait o pain. Ang bait ay inilalagay sa labas ng kolonya ng anay. Kapag kumain dito ang mga pesteng insekto, sila ay mamatay sa kalaunan.

May tatlo pang uri ng kemikal na pwede mong gamitin bilang mabisang pamatay anay:

  • May mga likidong pestesidyong pamatay anay na inilalagay sa lupa.
  • May mga nabibiling gamit sa pagtatayo ng mga gusali na dati nang nilagyan ng gamot laban sa anay
  • May mga mabibiling pang lason sa anay na ipinapahid mismo sa kahoy, tulad na lamang ng Solignum.

ad