Alam Mo ba ang Pinaka-Mabisang Pamatay sa Daga?


ad

Ang artikulong ito ay tatalakay sa ilang mga pamamaraang pamatay ng daga sa bahay.

Alam mo ba na bukod sa nakaka-diri, ang daga ay nagdadala ng mahigit 200 na seryosong mga sakit, ang ilan ay nakamamatay tulad ng leptospirosis at rabies. Malamang na nag hahanap ka ng mabisang pamatay sa daga kaya ka nandito sa aming website. Bueno, tamang lugar ang napuntahan mo dahil pag uusapan natin ang mga bagay na dapat mong malaman ukol sa paglaban sa pesteng daga.

Una, pag-usapan muna natin ang pinaka kilalang paraang pamatay sa daga, ang paggamit ng lasong kemikal, at kung bakit hindi naming ito irinerekomenda sa inyo, lalo na kung gagamitin itong pamatay ng daga sa bahay.

Panganib ng lason sa daga

Ang totoo, ang paggamit ng lason ay siyang pinakamabisang pamatay ng daga. Pumunta ka sa malalaking tindahan at makakabili ka ng sari-sari nito. Subalit tulad ng nabanggit na, hindi naming irinirekomenda ang paggamit nito. Bakit? Dahil sa ilang makatuwirang dahilan.

Una, ang mga daga ay sadhang namamahay sa mga lugar na kung saan matatagpuan ang pagkain ng mga tao, sa loob ng bahay, ito ay sa kusina. Kaya kung maglalagay ka ng lason, malamang na ilalagay mo ito sa kusina, hindi ba? Tandaan na ang lason sa daga ay napakatapang at pwede itong mahalo sa mga pagkaing inihahain natin para sa ating pamilya. Kung hindi ka man malason ng agaran, ang patuluyang pagkakahantad sa pesticide na para sa daga o kilala sa tawag na rodenticide ay pwedeng pagmulan ng cancer dahil ito ay itinuturing na carcinogen ng mga dalubhasa.

Isa pa, alam mo ba na sa buong mundo, ang mga rodenticide ay pumapatay ng libu-libong mga bata? Ang mga bata ay likas na malilikot at mapagtuklas, at karamihan sa mga lason para sa daga ay mata tamis! Kung minsan ay napagkakamalang pagkain ang lason sa daga kapwa ng mga bata at mga alagang hayop. Tiyak na sasangayon kayo na talagang mapanganib ang paggamit ng ganitong uri ng lason.

Pero huwag mag-alala, may mga paraan ding pantaboy sa daga na hindi gumagamit ng lason.

Panatilihing malinis ang bahay

Sa maraming mga pagkakataon, ang mga daga at iba pang mga peste ay naaakit sa mga bahay dahil alam nila na doon sila makakakuha ng pagkain. Kung wala naman silang makukuhang pagkain sa bahay mo, ang mga daga ay tiyak na hindi naman maninirahan sainyo. Kaya, siguraduhing ang mga pagkain ay nakalagay sa tamang lugar, kung maaari sa mga lalagyang silyado at nakatago sa lugar na hindi kayang sirain ng daga.

Natural na pantaboy sa daga

Alam mo ba na may mga bagay sa kusina na pwede mong gamitin upang maitaboy ang mga daga palayo? Pag-usapan natin ang dalawa lamang sa mga ito.

Sili. Ang capsaicin na siyang aktibong sangkap ng sili ay nakapag-papainit ng kanilang mga katawan. May mga dalubhasa na nag saliksik tungkol sa kakayahan ng sili na itaboy ang mga daga lalo na sa mga malalaking poultry sa Estados Unidos. Ang resulta? Napatunayan nila na ang paghahalo ng isang partikular na dami ng sili sa pagkain ng manok ay epektibong nakapag papaalis sa kanila. Nabawasan din ang insidente ng impeksyong dulot ng salmonella sa mga poultry. Kaya kung gusto mong lubayan ka ng pesteng daga, subukan mong gumamit ng sili!

Sibuyas. Ayon sa mga dalubhasa, ang pagkain ng sibuyas ay kapakipakinabang para sa mga daga lalo na kung pagpaparami ang pag-uusapan. Subalit ang amoy ng sibuyas ay hindi nakapagpapasaya sa mga daga, bagkus ito ay isa sa mga sangkap na makapagpapalayas sa kanila sa bahay mo. May mga tao na ayaw na ayaw sa lasa at amoy ng sibuyas, totoo rin ito sa mga daga! Kaya kung matukoy mo na kung saan ang lungga ng mga daga, maghiwa ka ng ilang piraso ng sibuyas at ilagay malapit sa lungga nila. Isa ito sa natural na paraan na makapagpapalayas sa mga daga sa bahay mo.

Mabisang pamatay sa daga: Mag-alaga ng pusa!

Problema sa daga? Ang pag-aalaga ng pusa ay siyang pinaka epektibong panlaban sa daga! Alam naming alam mo rin iyan. Ang mga pusa na palaging naglalaro sa labas ng bahay ay kadalasang magaling humuli ng daga bilang pagkain. Tandaan lamang na hindi lahat ng pusa ay may sapat na lakas at interes na maghuli ng daga. Ang kakayahang humuli ng daga bilang pagkain ay itinuturo ng mga nanay sa kanilang mga kuting. Ang kuting na palaging busog ay malamang na manghuhuli lamang ng daga bilang laruan at madali silang masasawa sa paghabol sa mga ito.

Kung may pusa na kayo sa bahay ngunit napapansin mong hindi siya epektibong gamiting pamatay ng daga, subukan mo gutumin siya paminsan-minsan. Ang hindi pagpapakain sa kanya ng hapunan ay magsasabi sa kanya na bawal siyang matulog sa gabi at kailangan niyang maghanap at pumatay ng daga.


ad